Tips voor uw Mobile Essential-verzekering

Op deze pagina vindt u handige extra informatie over uw Mobile Essential-verzekering. Zo weet u precies waar u aan toe bent en in welke situaties u extra op moet letten. Ook staan er termen uitgelegd en situaties beschreven om voor u als klant duidelijk te maken in welke situaties u wel en wanneer u niet een beroep kunt doen op uw verzekering. De voorbeelden die zijn genoemd dienen ter illustratie: uw situatie hoeft dus niet hetzelfde te zijn als de gegeven voorbeelden. Lees altijd de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen, dit is slechts een selectie.


Zorg voor voldoende saldo op uw bankrekening
 • Premie wordt maandelijks rond dezelfde datum afgeschreven middels domiciliëring.
 • Mocht u een incasso terugboeken of niet voldoende saldo op uw rekening hebben staan, dan hebt u 14 dagen de tijd om deze alsnog te voldoen.
 • Als de factuur niet binnen 14 dagen voldaan is, treedt er schorsing van de verzekering op. Tijdens een schorsing bent u niet gedekt voor eventuele opgelopen schade.
 • Na het voldoen van de factuur gaat de dekking van de verzekering weer in vanaf de datum van betaling. De betaling maakt de schorsing niet ongedaan.

Het is van belang dat de maandelijkse premie tijdig wordt voldaan. Mocht een incassopoging mislukken, dan geeft Tulip Assist u 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen. Lukt het u niet om de premie binnen 14 dagen te betalen? Dit zorgt voor een schorsing van de verzekering tot het moment dat de premie alsnog voldaan wordt. Het schorsen van uw verzekering heeft als gevolg dat schade gedurende de schorsing niet is gedekt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat facturen op tijd betaald worden. Na het betalen van de premieachterstand zal uw dekking weer doorlopen vanaf de datum dat u betaald hebt. Voor de volledige uitleg kun u terecht bij de polisvoorwaarden. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 9.1.

Voorbeeld
Meneer Janssen heeft een Mobile Essential-verzekering. Voor de factuur van de maand april vindt de eerste incassopoging plaats op 25-03-2021. Door onvoldoende saldo op zijn rekening, lukt het Tulip Assist niet om de incassopoging uit te voeren: de premie wordt niet afgeschreven. Hiervan ontvangt meneer Janssen de eerste herinnering op 26-03-2021. Meneer Janssen heeft na de eerste herinnering 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. De tweede automatische incassopoging vindt plaats op 1-04-2021. Lukt het bij de tweede incassopoging Tulip Assist ook niet om het bedrag te incasseren? De dekking vervalt dan op 09-04-2021 met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat meneer Janssen voor de maand april niet meer verzekerd is. Ontstane schade is vanaf 1 april 2021 daarom niet meer gedekt.
Tulip Assist houdt voor u in de gaten hoe hoog uw resterende dekking is
 • Tijdens de looptijd van uw verzekering keert Tulip Assist maximaal twee keer de aanschafwaarde van uw apparaat uit.
 • De aanschafwaarde is terug te vinden op het polisblad.

Tijdens de looptijd van uw verzekering keren wij maximaal tweemaal de aanschafwaarde van uw apparaat uit. De aanschafwaarde is terug te vinden op het polisblad. Wij laten u het weten wanneer u de limiet van uw verzekering hebt bereikt. Het kan voorkomen dat de kosten voor reparatie boven het maximumbedrag uitkomen. In dit geval zullen wij u hiervan ook op de hoogte stellen. Wij zullen dan samen bepalen of u het apparaat tegen bijbetaling wilt laten repareren óf dat u afziet van de reparatie. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 8.3.

Voorbeeld 1
Meneer Janssen heeft een Mobile Essential-verzekering. Zijn toestel heeft hij gekocht voor €350,-, wat ook op zijn polisblad staat weergegeven als de aanschafwaarde. Hierdoor is zijn maximale dekking twee keer €350,-: €700,- dus. Meneer Janssen heeft zijn toestel twee keer per ongeluk laten vallen. De eerste keer kon de schade gerepareerd worden voor €150. De tweede keer heeft meneer Janssen het toestel in het water laten vallen. Hierdoor was het toestel total loss en is het toestel door Tulip Assist vervangen, ter waarde van €350. In totaal heeft Tulip Assist nu €500,- vergoed. Nadat meneer Janssen is gestruikeld en zijn telefoon uit zijn handen heeft laten vallen, stuurt hij zijn toestel wederom op. Nadat Tulip Assist het toestel heeft ontvangen en aan een gecertificeerd reparatiecentrum heeft aangeboden, blijkt dat het toestel wederom total loss is door onder andere moederbordschade. Na overleg besluit meneer Janssen het toestel te laten vervangen. Omdat het toestel een aanschafwaarde van €350,- had, kost dit €350. Van de €700,- die de verzekeraar vergoedt, is echter nog maar €200,- resterende dekking over. Tulip Assist vergoedt daarom in overleg met meneer Janssen €200,- en meneer Janssen vergoedt zelf €150,-. De resterende dekking is nu helemaal op en de verzekering zal worden beëindigd.

Voorbeeld 2
Net als in voorbeeld 1 is meneer Janssen gestruikeld. Alles is hetzelfde, behalve het feit dat de nieuwe schade dit keer €150 bedraagt. De schade wordt vergoed door Tulip Assist en meneer Janssen betaalt slechts zijn eigen risico. De resterende dekking bedraagt nu €50. Meneer Janssen zal hiervan op de hoogte worden gesteld: hij ontvangt een e-mail met het advies de verzekering te beëindigen.
Verlies uw apparaat niet
 • Verlies is niet gedekt door de Mobile Essential-verzekering.
 • Mocht u het toestel terugvinden, dan is het mogelijk om het toestel op te sturen naar Tulip Assist. Eventuele schade zal dan wel gedekt zijn door de verzekering.

Het kan voorkomen dat uw toestel verloren raakt gedurende de looptijd van uw verzekering. Het is belangrijk om u te realiseren dat verlies van uw mobiele telefoon niet is gedekt door deze verzekering. Met verlies bedoelen wij de situatie waarin u uw apparaat hebt verloren doordat u hem (bewust of onbewust) op een ongebruikelijke plek hebt neergelegd, hebt achtergelaten of bent vergeten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meubels (tafels, stoelen, banken etc.) in openbare ruimtes die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Hiermee bedoelen wij ook plekken in de privésfeer. De situatie waarin u uw apparaat bent verloren doordat deze (onbewust) uit bijvoorbeeld een broekzak of tas is gevallen, valt hier ook onder. Mocht het voorkomen dat u uw apparaat weer teruggevonden hebt en deze beschadigd is, dan kunt u natuurlijk wel een schademelding indienen. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 2.2 onder ‘g’.

Voorbeeld
Meneer Janssen heeft een Mobile Essential-verzekering. Na een wandeling in het park stopt hij zijn telefoon in zijn broekzak en fietst hij naar huis. Eenmaal thuis aangekomen merkt hij dat zijn telefoon er niet meer is: het toestel is onderweg uit zijn broekzak gevallen. Hij dient direct een claim in bij Tulip Assist. De claim kan echter niet in behandeling genomen worden omdat meneer Janssen het toestel is verloren, en dus niet kan opsturen. Meneer Janssen besluit hierop zijn route nog maar eens na te gaan. Hij vind het toestel in de berm op zijn route naar het park. De telefoon blijkt echter beschadigd. Hij stuurt zijn telefoon op naar Tulip Assist. Omdat hij zijn toestel nu wel heeft opgestuurd, kan de claim nu wel in behandeling worden genomen door Tulip Assist.
Houd zicht op uw apparaat
 • Het onbeheerd achterlaten van een apparaat in het openbaar is niet gedekt onder de polisvoorwaarden.
 • Onbeheerd achterlaten houdt in dat het toestel op een onveilige plek is opgeborgen of achtergelaten zonder toezicht.
 • Voorbeelden van onbeheerde plekken zijn een terras, restaurant of vervoersmiddel dat niet op slot is gedaan.

Wanneer een apparaat gestolen wordt omdat deze onbeheerd achtergelaten is in het openbaar, zal een diefstal-schademelding afgewezen worden. Onder onbeheerd achterlaten in het openbaar verstaan wij het neerleggen van het apparaat op een onveilige plek, zoals bijvoorbeeld een terrastafel, zonder dat er iemand toezicht heeft op het apparaat. Onder een onveilig plek valt ook een vervoersmiddel dat niet op slot is gedaan. Zie ook artikel 2.2 punt ‘b’ in de polisvoorwaarden.

Voorbeeld
Meneer Janssen gaat uit eten bij een restaurant. Hij bergt zijn toestel op in zijn jaszak en hangt zijn jas op in de garderobe, bij de voordeur. Bij het verlaten van het restaurant komt meneer Janssen er achter dat zijn toestel niet meer in zijn jaszak zit. In dit geval is een schademelding niet gedekt. Het toestel is onbeheerd achtergelaten in een openbare ruimte waar meerdere mensen toegang toe hebben.
Laat uw toestel niet door een derde partij repareren
 • Tulip Assist keert nooit vergoedingen uit in een geldbedrag.
 • Reparatie van uw apparaat verloopt via Tulip Assist.
 • Reparaties door derden (elke andere partij dan Tulip Assist) kan resulteren in geen vergoeding van uw schade.

Tulip Assist heeft er voor gekozen om schade alleen in natura te vergoeden. Dit houdt in dat u nooit een geldbedrag van ons ontvangt: schade aan uw apparaat wordt gerepareerd of uw toestel wordt vervangen. Belangrijk om u te realiseren is ook dat wij geen facturen voldoen van andere reparatiecentra, wanneer u uw toestel daar zelfstandig naar toe hebt gebracht. Het toestel moet altijd eerst naar Tulip Assist worden gestuurd: wij handelen de schade vervolgens zorgvuldig af. Wanneer wij constateren dat een andere partij aan uw apparaat heeft gewerkt, wijzen wij uw schademelding af. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 2.2 onder ‘m’.

Voorbeeld
Meneer Janssen heeft zijn tablet per ongeluk laten vallen. Het scherm van het toestel heeft behoorlijke barsten. Meneer Janssen besluit geen contact op te nemen met Tulip Assist en gaat zelf naar een reparateur. Hij stuurt de factuur van de reparatie vervolgens naar Tulip Assist, en gaat er vanuit dat de verzekeraar de kosten vergoedt. Dit blijkt echter niet het geval: zoals in de polisvoorwaarden staat, keert Tulip Assist alleen in natura uit. Meneer Janssen zal daarom zelf de kosten moeten betalen.
Gebruik uw apparaat na een beschadiging niet onder water
 • Tulip Assist gaat ervan uit dat u zorgvuldig met uw apparaat omgaat
 • Schade ontstaan door handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing van uw apparaat, wordt niet door Tulip Assist vergoed.
 • Heb u uw apparaat een keer laten vallen? Houd er rekening mee dat de kleinste beschadiging er al voor kan zorgen dat uw apparaat niet meer waterdicht of waterbestendig is.
 • Dit zorgt ervoor dat bij het opzettelijk gebruik van uw toestel onder water (zwemmen, douchen, afspoelen) de schade die hierdoor ontstaat niet wordt vergoed.

Schade aan uw toestel wordt alleen vergoed wanneer u zorgvuldig met uw telefoon omgaat. Het is daarom ook belangrijk om niet in strijd met de gebruiksaanwijzing te handelen. Wanneer dit wel gebeurt, dan wordt uw schade niet vergoed. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 2.2 onder ‘f’.

Voorbeeld
Meneer Janssen neemt zijn Apple iPhone X mee op vakantie. Hij gebruikt het toestel in het zwembad, onder water, om foto’s te maken. Hij heeft gelezen dat het toestel IP68 gecertificeerd is, wat betekent dat het toestel waterbestendig is. Het toestel is echter uitgevallen en lijkt niet meer op te starten. Hij stuurt het toestel naar Tulip Assist en zij concluderen dat het toestel waterschade heeft en vervangen moet worden.

Het opzettelijk gebruiken van het toestel onder water, na het ontstaan van schade, gaat in tegen de gebruiksaanwijzing van Apple en andere grote fabrikanten. De schademelding moet helaas daarom ook afgewezen worden op basis van handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Verschillen tussen Mobile Essential en Mobile Complete

Dekking bij →

Type verzekering ↓
Val-of stootschade Waterschade Diefstal Misbruik abonnement Verlies Mogelijkheid leentoestel
Mobile Essential Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Mobile Complete Ja Ja Ja Ja Nee Nee