Suggesties & klachten

Wij vinden het belangrijk dat u goed geholpen wordt en dat u altijd op uitstekende service kunt rekenen. Daarom helpen wij u ook graag om problemen op te lossen als u niet content bent.

Klachtenregeling

Hebt u een klacht over de verzekering of over de uitvoering van de verzekering? Neem dan contact op met de klantenservice van Tulip Assist.

GSM: +32(0)800583084
E-mail: info@tulipassist.be
Antwoordnummer 1014
9700 VC Groningen

Door de volgende gegevens te vermelden, kunnen wij uw klacht zo snel en correct mogelijk afhandelen.

  • Persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) en contactgegevens (GSM-nummer of adres).
  • Polisnummer en type verzekering.
  • Omschrijving van de klacht.

Bent u er met de klantenservice niet uitgekomen en hebt u nog steeds een klacht? Leg dan de klacht dan per e-mail aan ons voor via klachten@tulipassist.be.

Het is ook mogelijk om uw klacht rechtstreeks aan de verzekeraar voor te leggen via:

Tulip Assist Insurance Limited
3rd Floor - Development House
St. Anne Street
Floriana FRN9010
Malta

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke financële autoriteit via:

Ombudsdienst Verzekeringen
De meeûssquare 35
1000 Brussel
GSM: 02 547 58 71
Fax: 02 547 59 75

E-mail: info@ombudsman.as

De verantwoordelijke controleautoriteiten zijn:

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Telefoon: 02 220 52 11
Fax: 02 220 52 78
www.fsma.be

Nationale Bank van België (NBB)
De Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
Telefoon: 02 221 21 11
Fax: 02 221 31 00
www.nbb.be

Of via:

Office of the Arbiter for Financial Services
First Floor
St Calcedonius Square
Floriana FRN1530
Malta
Telephone: (+356) 21249245
E-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt
Website: www.financialarbiter.org.mt

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Uw klacht wordt bij ontvangst direct in behandeling genomen door onze afdeling Klachtenafhandeling. Daarnaast sturen wij u meteen een ontvangstbevestiging Wij proberen klachten altijd samen met u binnen 15 werkdagen op te lossen en met een maximum van 4 weken.

Vermeld bij het indienen van een klacht ook altijd uw contactgegevens, zodat wij u op de hoogte kunnen houden over de status van de afhandeling.