Bezwaarprocedure

Bezwaar

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de afwijzing van uw scahde en dat u van mening bent dat de schade of diefstal wel gedekt is. U kunt dan bezwaar maken tegen deze afwijzing. Een bezwaar is een reactie op een inhoudelijke beslissing die Tulip Assist genomen heeft waar u het niet mee eens bent.

Wat is het doel van de bezwaarprocedure?

  1. Heroverweging van een inhoudelijke beslissing
  2. Herstellen van fouten in een inhoudelijke beslissing
  3. Toetsen of een inhoudelijke beslissing op de juiste manier is genomen

Wanneer kan ik een bezwaar indienen?

Wanneer u het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing die Tulip Assist heeft genomen, kunt u een bezwaar indienen tegen deze beslissing.

Hoe kan ik een bezwaar indienen?

Je kunt een bezwaar indienen door te mailen naar bezwaar@tulipassist.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Polisnummer
  • Duidelijke argumenten waarom jij vindt dat de schademelding wel gedekt is
  • De door jou gewenste oplossing

Je kunt een bezwaar ook per post versturen naar:

Tulip Assist
Afdeling Bezwaar
Antwoordnummer 1014
9700 VC Groningen

Verloop bezwaarprocedure

Wanneer je een bezwaar indient, beoordelen we je claim opnieuw en nemen we je bezwaar mee in de beoordeling. We behandelen je bezwaar binnen 15 werkdagen en houden je op de hoogte via de mail.

Mijn bezwaar is afgewezen. Wat nu?

Het kan voorkomen dat uw bezwaar wordt afgewezen en dat u nog steeds van mening bent dat de claim wel gedekt is door de verzekering. Voor meer informatie over de weigering kunt u altijd contact opnemen met onze klantendienst.

Klantendienst Tulip Assist
T: +32(0)80058308
E: info@tulipassist.be
I: www.tulipassist.be

Mocht u er toch niet uitkomen met Tulip Assist dan kunt u uw bezwaar voorleggen aan de Ombudsdienst Verzekeringen te Brussel. De Ombudsdienst zal de inhoudelijke beslissing nogmaals toetsen. Zij kijken hiervoor naar de argumenten die u hebt aangedragen en de argumenten die door Tulip Assist zijn aangedragen. Het is daarom belangrijk dat u duidelijk en gemotiveerd in uw bezwaar aangeeft waarom u vindt dat de claim wel gedekt is.

Ombudsdienst Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Telefoon: 02 547 58 71
Fax: 02 547 59 75
info@ombudsman.as www.ombudsman.as/nl

Begrippenlijst

Inhoudelijke beslissing – hiermee wordt een inhoudelijk antwoord van Tulip Assist bedoeld op een ingediende schade Bijvoorbeeld: een weigering of toewijzing. Wanneer u het bijvoorbeeld niet eens bent met een weigering van uw schade, dan kunt u tegen deze weigering in bezwaar gaan.