Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

We vinden het belangrijk om betaalbare verzekeringen aan onze klanten te kunnen aanbieden. Bij Tulip Assist hanteren we een beloningsbeleid dat passend is bij onze organisatiedoelstellingen. Het beloningsbeleid van Tulip Assist voldoet daarnaast aan de geldende wet- en regelgeving. We vinden het belangrijk dat onze collega’s trots zijn op Tulip Assist en het werk dat zij uitvoeren. Een goede beloning vinden wij hier bij horen.

We hebben goed gekeken hoe we dit voor alle collega’s zo eerlijk en motiverend mogelijk kunnen opzetten en daarom vergelijken we ons regelmatig met andere relevante werkgevers. Daardoor weten we dat de beloning die wij onze collega’s aanbieden echt iets is om trots op te zijn. Ons beloningsbeleid prikkelt collega’s om zich door te ontwikkelen, waarbij collega’s een marktconforme beloning ontvangen.

Beloning medewerkers

We zorgen er bij Tulip Assist altijd voor dat onze collega’s eerlijk worden betaald voor het werk dat zij uitvoeren. Bovendien willen we dat collega’s doorgroeien en zich blijven ontwikkelen. De salarissen zijn bij Tulip Assist gebaseerd op groei en ontwikkeling.

Collega’s met een uurloon
We hanteren verschillende niveaus voor onze uurloon-collega’s. Het niveau van een uurloon-collega wordt bepaald op basis van professionaliteit, kennis en de vaardigheden waarover de collega beschikt. Het niveau van een collega wordt altijd goed gemonitord.

Collega’s met een vaste verloning
Collega’s met een vaste verloning worden maandelijks betaald op basis van het aantal gewerkte uren, of op basis van een vast maandloon indien sprake is van een vast dienstverband. We hanteren verschillende salarissen voor collega’s met een vaste verloning.

Het startsalaris is voor alle collega’s met een vaste verloning marktconform en kan per functie of rol verschillen. Jaarlijks wordt het salaris opnieuw bekeken en wordt er bepaald of de collega in aanmerking komt voor een salarisverhoging. Een eventuele salarisverhoging wordt bepaald op basis van ahet functioneren en de ontwikkeling in het afgelopen jaar van de collega.

Bonussen en variabele vergoedingen

We vinden het belangrijk om onze klanten op een transparante manier te informeren over de verzekeringen die wij aanbieden. Om deze reden werken wij niet met individuele- of verkoopbonussen voor onze collega’s. Het beloningsbeleid van Tulip Assist kent ook geen regeling voor andere variabele beloningen.

Pensioenregeling

Onze collega's bouwen hun pensioen op bij het Pensioenfonds Detailhandel. Tulip Assist betaalt 75% van de premie. Bij het Pensioenfonds Detailhandel profiteert een collega van gunstige regelingen. Daarom heeft Tulip Assist dit voor iederéén geregeld, ook al zijn niet al onze collega’s actief in de bedrijfstak detailhandel. Mocht een collega arbeidsongeschikt raken, dan loopt de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Alle collega’s vanaf 20 jaar doen mee met deze pensioensregeling.

Beloning directie

Onze directie ontvangt alleen een vaste beloning. Het beloningsbeleid van Tulip Assist kent daarmee ook voor de directie geen regeling voor andere variabele beloningen of (niet)-financieel prestatie gedreven beloningen.

Overige regelingen

We verstrekken geen eenmalige bonus als een collega in dienst komt bij Tulip Assist. Een collega kan wel een aandraagbonus ontvangen als deze collega een nieuwe collega aandraagt. De nieuwe collega moet dan wel worden aangenomen en in dienst treden. Binnen Tulip Assist hebben we geen vooraf overeengekomen ontslagvergoeding vastgelegd. Dit zal per situatie worden bekeken. Voor ontslagvergoedingen worden de geldende Nederlandse wet- en regelgeving toegepast.