Polisvoorwaarden

Alle informatie over de Tulip Assist-verzekering is uitgebreid terug te vinden in de polisvoorwaarden. Hierin staat bijvoorbeeld duidelijk beschreven welke schade gedekt is en welke niet. Daarnaast wordt er uitgelegd hoe u schade of diefstal bij ons meldt, hoe de premiebetaling wordt voldaan en wat de voorwaarden zijn bij een betalingsachterstand.

De polisvoorwaarden van de Tulip Assist-verzekering zijn te vinden onder de Verzekeringen-pagina.