Privacyverklaring

Privacy en veiligheid

Wij van Tulip Assist vinden uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. U wilt natuurlijk zonder zorgen over privacy en online veiligheid een verzekering voor uw apparaat aanvragen. Dat vinden wij ook! Daarom laten wij u graag zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Tulip Assist Insurance Limited is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die u bij Tulip Assist, een merk van Tulip Assist Services BV, achterlaat. Dit zijn onze gegevens:

U hebt de verzekering afgesloten via Tulip Assist (Tulip Assist Services B.V.)

Bedrijfsadres
Waagstraat 1
Postadres
Antwoordnummer 1041, 9700VC Groningen
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:
58713263
btw-nummer:
NL853150345B01
U hebt de verzekering afgesloten via Tulip Assist Insurance Limited

Bedrijfsadres
3rd Floor, Development House, St. Anne Street, Floriana FRN 9010, Malta1
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:
C 80601
Bij vragen over privacy en veiligheid kunt u altijd terecht bij team privacy via privacy@tulipassist.be.

Welke gegevens slaan we op en waarom?

Tulip Assist verzamelt voor Tulip Assist Insurance Limited (de verzekeraar) op verschillende manieren persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van wat u op onze website doet en of u een Tulip Assist verzekering hebt aangevraagd. Wij leggen graag uit welke gegevens wij van u verwerken.

Klantgegevens

We moeten natuurlijk weten wie u bent als u een Tulip Assist verzekering hebt aangevraagd. Op die manier kunnen we u zo goed mogelijk helpen. Daarom vragen we uw geslacht, voorletters, voornaam en achternaam. Daarnaast hebben we uw adres en geboortedatum nodig.

We sturen u updates over uw verzekering via e-mail, en soms via sms. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig. Ook sturen we u facturen en informatie over de producten die u hebt gekocht. Na uw aanvraag vragen we u soms wat u van ons vindt, meestal per mail en soms per telefoon. Met uw feedback kunnen we onszelf namelijk blijven verbeteren!

Betaling

Het betalen van uw verzekering gaat altijd via een beveiligde betaalomgeving. Ook het koppelen van uw betaling aan uw verzekering gebeurt via een beveiligde omgeving. Bij een betaling sturen we uw gegevens vanuit onze beveiligde betaalomgeving direct naar de betalingsverwerkers.

Gegevens van uw producten

Als u een Tulip Assist-verzekering aanvraagt, slaan wij het IMEI- en EAN-nummer van uw apparaat op. Het IMEI-nummer is een unieke code die is gekoppeld aan uw specifieke product. Het EAN-nummer is een nummer dat is gekoppeld aan het type product dat u hebt. Zo weten we zeker dat u ook echt verzekerd bent met de telefoon die u hebt gekocht.

Verzekeringsgegevens

Zodra u een Tulip Assist-verzekering hebt, koppelen we uw polis aan een verzekeringsnummer. Daarnaast slaan wij een aantal productgegevens op, zoals het type verzekering, het type apparaat dat u hebt verzekerd, en het begin- en einddatum van uw polis.

Mocht u een schadeclaim indienen, dan vragen we u altijd om een aantal gegevens in te vullen, zoals de locatie van de schade, type schade, beschrijving schade, waar/hoe het apparaat is opgeslagen, wanneer de schade is ontdekt getuigen (getuigen namen en adres) en de aansprakelijkheid van derden, namen en adres van derden, reden van de claim, verzekering bedrijf/houder en het verzekeringnummer. Daarnaast koppelen we uw claim altijd aan een specifiek schade-ID. Deze gegevens hebben wij nodig om uw claim zo goed mogelijk in behandeling te nemen.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief ontvangt u via de e-mail. Natuurlijk krijgt u deze alleen als u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden door op de knop “afmelden” onderaan de nieuwsbrief te klikken, of dit aan onze klantendienst door te geven.

Online herkenning

Als u onze website bezoekt slaan we uw IP-adres, clickgegevens en cookies op. Hiermee bieden we u een persoonlijke ervaring, passend bij uw voorkeuren.

Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice willen we u graag zo goed mogelijk helpen. Hiervoor slaan we de e-mailgesprekken die u met onze klantenservicemedewerkers hebt op. Ook kan het zijn dat telefoongesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dit vertellen we u altijd voor het telefoongesprek. Soms vragen we u om specifieke persoonsgegevens aan ons door te geven tijdens een e-mail- of telefoongesprek. Deze vragen stellen wij u om te verifiëren dat u daadwerkelijk de klant bent die bij de verzekering hoort waar u naar vraagt. Ook maken we aantekeningen van ons contact, zodat we precies weten wat er is besproken als u nog een keer contact met ons opneemt.

Profilering en automatische beslissingen

Als u onze website bezoekt of een claim bij ons indient, dan willen we graag weten hoe u uw claim invult. Hiervoor slaan we samen met uw ingevulde gegevens uw klikgedrag, invulgedrag en keuzegedrag op. Deze gegevens combineren wij om op basis van deze informatie en aan de hand van profilering om uw claim zo goed mogelijk te beoordelen. Op basis van alle informatie wordt een automatisch besluit genomen over uw verzekeringsaanvraag en/of claimaanvraag.

Hoe gaan we om met het delen en bewaren van uw persoonsgegevens?

Delen van persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy heel belangrijk. Daarom delen we bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor uw verzekering. We verkopen uw gegevens nooit zomaar aan derden.

Om dit goed te regelen, hebben we met alle partijen waarmee we uw persoonsgegevens delen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat is een contract waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie voor welke gegevens verantwoordelijk is. Er zijn verschillende partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen (indien van toepassing) om te zorgen dat uw apparaat snel verzekerd is en we u de beste service kunnen leveren:

  • Tulip Assist Insurance Limited
  • De verwerker van betalingsgegevens;
  • De verwerker van communicatiegegevens (zoals telefonie, sms, en e-mail);
  • De verwerker van klantinformatie (krediet- en betalingsrisico’s);
  • Administratieverwerkers;
  • Indien van toepassing en expliciet akkoord: (Online) marketingkanalen;
  • Indien van toepassing: de reseller;
  • Indien van toepassing: het reparatiebedrijf;
  • Indien van toepassing: Recruitmentkanalen;
De meeste partijen zijn gevestigd in de Europese Unie en vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In sommige gevallen delen we bepaalde gegevens ook met partners die gevestigd zijn in de United States of America (USA) en die actief deelnemen aan het Europees-Amerikaanse ‘Privacy Shield.’

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In sommige gevallen hebben we uw persoonsgegevens nodig om fraude of illegale activiteiten op te sporen. In dit geval hebben wij een wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te delen met politie, justitie of het openbaar ministerie wanneer er een verzoek bij ons binnenkomt. Daarnaast hebben wij een fiscale verantwoordelijkheid bij de belastingdienst. Dit betekent dat we vanuit legitieme, juridische en commercieel uitgangspunt uw persoonsgegevens bewaren om de door u bestelde producten en diensten aan u te leveren en u een zo veilig en betrouwbaar mogelijke service te kennen bieden.

Wilt u graag dat we uw privacyvoorkeuren voor u aanpassen? Neem dan contact op met team privacy: privacy@tulipassist.be

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen altijd voor de beste informatiebeveiliging. Onze website is voorzien van een beveiligde verbinding (te herkennen aan ‘https’ in de adresbalk). Daarnaast heeft onze website de COMODO SecureTM RSA-certificaten. Bovendien maken wij altijd gebruik van de beste beveiligingssoftware, zodat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden opgeslagen. Dit gebeurt op eigen servers in Nederland.

We controleren en monitoren al onze medewerkers, wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens en we houden bij wie welke persoonsgegevens heeft ingezien. Zo weten we altijd wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Bovendien hebben alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), zodat we zeker weten dat iedereen veilig met uw persoonsgegevens omgaat.

Verwijderen van uw gegevens

Natuurlijk kunt u uw gegevens bij ons verwijderen, als u dit graag wilt. Dit heeft als gevolg dat u geen klant meer bent van Tulip Assist Insurance, uw polis per direct komt te vervallen en uw verzekering wordt beëindigd door de verzekeraar. Dit komt omdat we dan al uw gegevens wissen en niet meer weten of u een bepaald product bij ons hebt besteld. uw verzoek wordt binnen 15 werkdagen door onze klantendienst in behandeling genomen.

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich makkelijk uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent privacy en veiligheid, dan kunt u altijd terecht bij onze klantenservice. Voor verdere vragen of klachten kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de Ombudsdienst Verzekeringen.